Este scris despre nașterea Lui . . .

Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; și înainte ca să locuiască ei împreună ...află mai multe detalii

În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea...află mai multe detalii

Proorocii despre nasterea Domnului...

De aceea Domnul însuși vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu, și-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). [Isaia 7:14]

Neamuri vor umbla în lumina ta, și împărați în strălucirea razelor tale. [Isaia 60:3]

Și tu, Betleeme Efrata, cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obîrșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. [Mica 5:2]

Când era tânăr Israel, îl iubeam, și am chemat pe fiul Meu din Egipt. [Osea 11:1]

„Așa vorbește Domnul: Un țipăt se aude la Rama, plângeri și lacrămi amare: Rahela își plânge copiii; și nu vrea să se mângîie pentru copiii ei, căci nu mai Sunt!” [Ieremia 31:15]

Domnul a jurat lui David adevărul, și nu Se va întoarce de la ce a jurat: „Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău.[Psalmi 132:11]

Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină.[Isaia 9:2]

„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire, și Te voi lua de mână, Te voi păzi și Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor [Isaia 42:6]

El zice: „Este prea puțin lucru să fii Robul Meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.[Isaia 49:6]

„Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, și slava Domnului răsare peste tine.Căci iată, întunericul acopere pământul, și negură mare popoarele; dar peste tine răsare Domnul, și slava Lui se arată peste tine.Neamuri vor umbla în lumina ta, și împărați în strălucirea razelor tale. [Isaia 60:1-3]

Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii.[Isaia 9:6]